מהו ייפוי כוח מתמשך וכיצד עורכים אותו?

עו"ד מוטי כהן

26/12/2021

מאמרים חדשים באתר

עריכת ייפוי כוח מתמשך באופן מקוון – בעת המלחמה

תכנון לגיל השלישי

תכנון לגיל השלישי –

רוצה לקבל למייל את המגזין "עניין רוחני"?

שיתוף המאמר

מהו ייפוי כוח מתמשך?

עורך דין מוטי כהן מוסמך על ידי לשכת עורכי הדין לערוך ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח הוא מסמך משפטי שמאפשר לכל איש או אישה, מעל לגיל 18, להחליט מי יטפל בהם וידאג לענייניהם השונים אם וכאשר הם לא יהיו כשירים לכך. אי-הכשירות יכולה לנבוע מכל מיני סיבות – תאונה, מחלה (דמנציה), ירידה ברמה קוגנטיבית, שבץ מוחי או כל אירוע אחר שגורם לפגיעה ביכולת השיפוט וקבלת ההחלטות. החוק [1] מכנה מצב קוגנטיבי זה במינוח "אדם אשר אינו מסוגל להבין בדבר". (סעיף 32א לחוק).

ברמה המהותית, החוק נועד לממש את האוטונומיה וחופש הבחירה של כל איש ואישה. לוודא שהם זוכים שבקשותיהם, רצונותיהם וההעדפות שלהם יבואו לידי ביטוי, גם אם חלילה הגיעו למצב שבו הם אינם כשירים לקבל החלטות על חייהם.

על אילו תחומים חל ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי הכוח יכול להתייחס לשלושה סוגי עניינים והחלטות:

 • עניינים 'אישיים' – נושאים שקשורים לרווחה אישית של אדם, צרכים יום-יומיים, מקום מגורים, עניינים חברתיים ועוד. כך למשל, בייפוי הכוח אישה, נקרא לה יעל לצורך הדוגמא, רשאית לבחור האם במצבים מסוימים היתה מעדיפה להישאר לגור בבית, או לעבור לדיור מוגן עם טיפול סיעודי צמוד. יותר מכך, יעל יכולה לבטא את רצונה שמי שתסעד אותה תהיה מטפלת ולא מטפל זכר. דוגמא נוספת היא מתחום התרבות והרווחה. אם יעל אוהבת מופעי תרבות ואמנות, היא רשאית לבקש כי כאשר ימונה לה מיופה כוח הוא יקח אותה מעת לעת לבילויים ולמופעים שגורמים לה הנאה.
 • עניינים רכושיים – היבטים שקשורים לנכסים ורכוש – דירות ונדל"ן, חשבונות בנק, קופות חיסכון, עסקים, מניות וכיוב'.
 • עניינים רפואיים – עניינים רפואיים שוטפים כמו קביעת תורים לרופאים, חיסונים, החלטה על סוג תרופות (תוך התייעצות עם רופא כמובן) וכד'. נדגיש כי ייפוי כוח מתמשך לא נועד לקבוע הוראות באשר למניעת טיפול רפואי מאריך חיים. לשם כך נקבע חוק ספציפי ויש למלא מסמך נפרד, בפני רופא.

למה חשוב לערוך ייפוי כוח מתמשך?

ראשית כל, המסמך נועד, לתת ביטוי לרצונות של אדם ולשאיפותיו במקרה בו הוא כבר לא יוכל לטפל בענייניו, ולדאוג ככל האפשר שהם יתגשמו בהתאם לכוונתו . החוק מאפשר שתי חלופות לייפוי הכוח – מינוי תומך בקבלת החלטות ומינוי אפוטרופוס, אולם חלופות אלו בעלות מאפיינים שונים ולא נותנות מענה מקיף כפי שמקנה ייפוי הכוח המתמשך. בנוסף, אפוטרופוס פועל ככלל לפי הבנתו את טובת האדם שלמענו מונה, ולא בהתאם להנחיות ספציפיות כפי שמפורטות במסמך יפוי הכוח המתמשך. זאת ועוד, האפוטרופוס מחויב בדיווחים תכופים, בשמירת מסמכים כך שמוטל עליו נטל גדול יותר מאשר מיופה כוח.

שנית, יפוי הכוח המתמשך יצמצם ביורוקרטיה ויקל על פעולות מיופה הכוח בכל הקשור לענייניו הרכושיים והאישיים של הממנה, למשל:

 • פעולות בחשבון הבנק של הממנה
 • פעולות שקשורות לביטוחים ולחסכונות, כגון קרנות השתלמות
 • ניהול נכסי נדל"ן של הממנה
 • התקשרות עם חברות כוח אדם לצורך שכירת מטפל סיעודי
 • מכירת רכב שבבעלות הממנה
 • ועוד

שלישית, הפעלת יפוי כוח מתמשך היא מהירה יותר מאשר תהליך מינוי אפוטרופוס. במקרים בהם נדרשת קבלת החלטות מהירה כמו למשל בהליכים רפואיים דחופים, יש ליפוי הכוח יתרון בולט על פני החלופות.

מי יכול להיות מיופה הכוח?

באופן טבעי, הממנה בוחר איש.ה אשר הוא סומך עליהם לקבל החלטות אשר ייטיבו עימו וישקפו את רצונו ושאיפותיו. מיופה הכוח יכול להיות בן משפחה קרוב, חברה טובה או אף איש מקצוע שרכש את אמונו של הממנה. בהקשר זה חשוב להיוועץ עם עורך הדין מאחר והחוק קובע מגבלות בסעיף 32ב באשר לזהות מיופה הכוח.

הממנה רשאי לבחור יותר ממיופה כוח אחד. מספר מיופי כוח יכולים להיות אחראים על אותם תחומים או שכל אחד מהם יקבל ייפוי כוח לתחום ספציפי.

אם נקבעים מספר מיופי כוח, חשוב להבהיר מה אופן ומנגנון קבלת ההחלטות ביניהם – האם נדרש שיחליטו במשותף? כל אחד לחוד? האם נדרש רוב מסוים וכד'. המטרה נשארת לבטא את רצון הממנה ויש לבחור אופן פעולה שיגשים מטרה זו.

הממנה רשאי למנות מיופה כוח 'מחליף' במקרה שבו מיופה הכוח הראשון לא יהיה כשיר למילוי תפקידו בזמן שהמסמך נכנס לתוקף.

סמכויות וחובות מיופה הכוח

האם מיופה הכוח יכול לעשות ככל העולה על רוחו?

בקצרה – לא.

בהרחבה, ראשית, מיופה הכוח מוגבל לאותם תחומים שהוגדרו לו במסמך – נושאים אישיים / רכושיים ורפואיים חלקם או כולם.

שנית, סעיף 32ו לחוק קובע פעולות מסוימות אותן מיופה הכוח לא רשאי לעשות כמו גם פעולות שדורשות אישור מיוחד מבית המשפט.

כך למשל, בין היתר מיופה הכוח לא רשאי –

 • להעניק מתנות כרצונו
 • לערוך צוואה לממנה
 • לתת הלוואות כרצונו
 • למשוך כספים מחשבונות ופקדונות
 • למכור דירה או נכס אחר כרצונו

ועוד.

החוק מגביל ומאזן את סמכויות מיופה הכוח. חלק מההגבלות נובעות מהנחיות שניתנות במסגרת המסמך וחלקן מוטלות לפי חוק ודורשות אישור בית משפט למהלכים מסוימים.

האם למיופה הכוח יש חובות?

וודאי.

על מיופה הכוח חלות בין היתר החובות הבאות –

 • מיופה הכוח צריך לפעול במסירות ובתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לדאוג לטובת ענייניו שלו.
 • עליו לפעול בדרך ששומרת על כבודו של הממנה ובדרך שמגבילה את זכויותיו וחירויותיו של הממנה במידה הפחותה ביותר.
 • עליו לשמור ככל האפשר על פרטיות הממנה
 • לפעול בדרך ששומרת על מירב עצמאות הממנה
 • כאשר ייפוי הכוח נכנס לתוקף, על מיופה הכוח להסביר לממנה בלשון פשוטה על תפקידיו וסמכויותיו.
 • אם נקבע כך בייפוי הכוח, על הממנה ליידע את מי שהתבקש לכך, בדבר אופן התנהלותו ופעולותיו.

תהליך עריכת ייפוי כוח מתמשך

תהליך עריכת ייפוי הכוח הוא רגיש ובעל מאפיינים ייעוציים. כרוכות בו החלטות אישיות משמעותיות וכן היבטים של התנהלות מול בני משפחה שמטבע הדברים עשויים להיות מורכבים. לכן על עורך הדין מוטלת אחריות רבה לנהל את התהליך באופן עדין ומכבד, תוך מתן מידע מהימן ללקוח בדבר האפשרויות השונות שעומדות בפניו והמשמעויות שלהן.

תהליך עריכת מסמך ייפוי הכוח משתנה מאדם לאדם ובהתאם לנסיבות האישיות והמשפחתיות של הממנה. יהיו מקרים שבהם רצון הממנה ושאר נסיבות העניין יהיו ברורים, לעומת מקרים סבוכים מבחינות שונות – משפחתיות, עסקיות, בריאותיות או אף משפטיות.

יחד עם זאת, השלבים הבאים משותפים כמעט לכל תהליך עריכת ייפוי כוח מתמשך:

 1. היכרות – שיחת היכרות מקדימה עם הממנה. בשיחה זו עורך הדין יכיר את הממנה, את הנסיבות שהובילו אותו לפנות לעריכת המסמך. עורך הדין יוודא שלא מופעל על הממנה לחץ או כפיה חיצוניים לפעול בדרך כזו או אחרת. בנוסף, עורך הדין יראה שהאיש או האישה שעומדים מולו צלולים בדעתם ואם מתעורר ספק קל שבקלים, יפנה אותם לקבל חוות דעת ממומחה.
 2. הבהרת משמעויות וחלופות – בשיחה בפני הממנה בלבד עורך הדין יסביר לממנה את המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכוח המתמשך, את החלופות הקיימות הדין, את העניינים שניתן לכלול במסגרת ייפוי הכוח ועוד.
 3. קביעת זהות מיופי כוח ומיודעים – לאחר שהממנה הבין את משמעות התהליך. עליו להחליט על זהות מיופי הכוח, על מיופה הכוח המחליף (רשות) וכן לבחור האם הוא מעוניין שיהיו אנשים מיודעים, הן לעניין כניסת ייפוי הכוח לתוקף והן מיודעים באופן שוטף על החלטות שמתקבלות.
 4. עורך הדין יסביר למיופי הכוח את המשמעות המשפטית שבמינוי כמיופה כוח.
 5. מילוי פרטים וקבלת הנחיות מקדימות – עורך הדין יקבל מהממנה את מלוא הפרטים הנדרשים לצורך המסמך, לרבות הנחיות מקדימות במסגרתן הממנה רשאי להביע את רצונותיו ולהוסיף דגשים שחשובים לו.
 6. מילוי המסמך והחתמה – עורך הדין ממלא את המסמך המקוון, מחתים את הממנה ואת מיופי הכוח ומאמת את חתימתם.
 7. הפקדה במשרד המשפטים – לבסוף יש להפקיד את המסמך אצל האפוטרופוס הראשי במשרד המשפטים. ההפקדה יכולה להיעשות הן על ידי הממנה והן על ידי עורך הדין, לבחירתם.
 8. קבלת אישור בדבר הפקדה – בסיום התהליך יש לקבל אישור רשמי מהאפוטרופוס בדבר הפקדת ייפוי הכוח. אישור זה מהווה תנאי לתוקפו של המסמך.

אם אתם מעוניינים בעריכת ייפוי כוח מתמשך, או בייעוץ נוסף והסברים אודות התהליך, מוזמנים לפנות למשרדי במייל moticohen.adv@gmail.com   או בטלפון 054-5445429


[1]  

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962

שיתוף המאמר

עורך דין מוטי כהן

מעניק ייעוץ משפטי שוטף ליזמים, חברות, עסקים, אמנים ויוצרים מכל התחומים, בנושאי קניין רוחני – לרבות חוזי עבודה, חוזים מול לקוחות וספקים, ייעוץ משפטי בנושא אינטרנט (עריכת תקנון, מדיניות פרטיות ותנאי שימוש), רישום סימני מסחר, הגנה על סודות מסחריים ומידע עסקי ועוד.

עוד מאמרים בנושא צוואות וירושה

עריכת ייפוי כוח מתמשך באופן מקוון – בעת המלחמה

תכנון לגיל השלישי –

3 מצבים שבהם חשוב במיוחד לערוך ייפוי כוח מתמשך

דילוג לתוכן