מדריך משפטי לאתרי מכירות – 2024

עו"ד מוטי כהן

07/07/2024

מאמרים חדשים באתר

זכויות יוצרים ובינה מלאכותית

זכויות יוצרים ובינה מלאכותית – החלטה תקדימית

מאגר אל תתקשרו אלי

מאגר אל תתקשרו אלי – כיצד פונים לקוחות לפי החוק?

רוצה לקבל למייל את המגזין "עניין רוחני"?

שיתוף המאמר

ניהול של אתר מכירות כרוך בלא מעט נושאים משפטיים, למשל –

 • ביטולי עסקה
 • אחריות
 • החזרים
 • גילוי לצרכן
 • זכויות יוצרים וקניין רוחני

חברות הסליקה דורשות כיום מבעלי אתרים להציג תקנון מכירות באתר. חלקן אפילו מעיינות בתקנון ובודקות שהוא מתאים לחוק הישראלי.

אתרים שלא פועלים לפי חוק הגנת הצרכן, חשופים לתביעות נזיקיות, ואפילו לתובענות ייצוגיות. לכן, כדאי ואף מומלץ לכל בעלים של אתר מכירות, להתיעץ עם עורך דין שבקיא בדיני אינטרנט ובחוקי הגנת הצרכן.

מכירות באתרי אינטרנט – מהי עסקת מכר מרחוק?

עסקה באינטרנט מוגדרת כעסקה "מרחוק". על פי חוק הגנת הצרכן, עסקת מכר מרחוק היא:

"התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;"

אם כן, עסקאות שנעשות באינטרנט, נחשבות "עסקה מרחוק". (אלא אם כן היתה נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה). גם עסקאות שנעשות דרך הטלפון, או הודעות וואטסאפ יחשבו לעסקה מרחוק.

מדוע יש הוראות מיוחדות בחוק לגבי עסקאות באינטרנט?

ברכישה באינטרנט, הצרכן והמוכר לא "נפגשים". לכן, המחוקק קובע כללים וחובות שבאים להגן על הצרכן, ומחייבים את המוכר לגלות פרטים מסוימים על העסקה, לאפשר ביטול עסקה ועוד.

החובות המשפטיות של אתר מכירות באינטרנט:

 1. גילוי פרטים לצרכן:

החוק קובע פרטים שיש לגלות אותם לצרכן. באתר אינטרנט, הפרטים הללו צריכים להיות גלויים, בין אם בעמוד בו נמכר המוצר, או בתקנון המכירות של האתר.

 1. שם, מספר זהות/ח.פ, וכתובת של העסק
  1. תכונות עיקריות של המוצר או שירות
  1. מחיר ותנאי תשלום.
  1. מועד ודרך אספקה של המוצר.
  1. תקופה שבה ההצעה בתוקף.
  1. פרטיות בדבר האחריות לנכס.
  1. פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את העסקה.
 • שליחת מסמך "עסקה"

יש לספק לרוכש, במועד העסקה או במועד הספקת המוצר, מסמך הכולל את הפרטים הבאים:

 • שם, מספר זהות/ח.פ, וכתובת של העסק
  • תכונות עיקריות של המוצר או שירות
  • מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום החלים על העסקה;
  • אפשרויות ביטול העסקה.
  • שם היצרן וארץ ייצור המוצר
  • מידע בדבר האחריות למוצר או לשירות.
  • תנאי נוספים אשר חלים על העסקה.

שימו לב – יש לציין מחיר כולל של הנכס או של השירות, לרבות דמי ההובלה וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן – כולל מע"מ.

 • זכות ביטול עסקה על ידי הצרכן

על עסקה "מרחוק" שנעשתה באינטרנט, יש הוראות ביטול מיוחדות. כמו שציינו למעלה, הן באות להקל עוד על הצרכן, וזאת מפני שהעסקה נעשתה מבלי שהצרכן ביקר בחנות או ראה את המוצר.

תנאי הביטול משתנים בין מוצרים שונים, לכן נתאר כמה אפשרויות נפוצות לביטול עסקה, אולם הן לא כוללות את כל האפשרויות.

 • מוצרים – מותר לצרכן לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת " מסמך העסקה", לפי המאוחר מביניהם;
  • רכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת "מסמך העסקה", לפי המאוחר. אם העסקה אינה מתמשכת – בתנאי שהביטוןל יעשה לפחות שני ימים שאינם ימי מנוחה לפני מתן השירות.

אם העסקה מתמשכת – בין אם החל מתן השירות ובין אם לא.

 • צרכנים שהם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, זוכים לתנאי ביטול שונים, מיטיבים יותר. והם מפורטים בסעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן.
  • עסקאות למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל – גם על עסקאות אלו חלים כללי ביטול שונים, אשר מפורטים בסעיף 14ג2 לחוק.
 • מוצרים שזכות הביטול לא חלה עליהם:
  • מוצרים פסידים – למשל סוגי מזון מסוימים.
  • מידע לפי הגדרתו בחוק המחשבים.
  • מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן (למשל רהיט ייחודי).
  • מוצרים שאפשר להקליט או לשכפל – למשל קבצים, מצגות, ספרים וחוברות.
  • שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

לכן, שימו לב שעל מוצרים דיגיטלים כמו קורסים, וובינרים, מצגות, קבצים וכו', יש כללי ביטול ייחודיים.

בנוסף, חשוב לסווג נכון מבחינת החוק את המוצרים הנמכרים, מפני שכפי שהוצג כאן, זכות הביטול קשורה לסוג המוצר. הפרה של חוק הגנת הצרכן עלולה לסכן בעלי עסקים בתביעות נזיקיות ואף בתובענות ייצוגיות.

 • דרכי ביטול העסקה
  • 5.1.  הצרכן רשאי לבטל עסקה בכל אחת מהדרכים הבאות:
   • בטלפון, או בהודעה בע"פ בבית העסק.
   • בדואר רשום
   • הדואר אלקטרוני
   • בפקס (אם יש לעסק)
   • באינטרנט. שימו לב כי אתר מכירות צריך ליצור קישור יעודי לביטולי עסקה. והקישור צריך להיות ממוקם במקום בולט וברור באתר וכן בדף הראשי.
  • הרוכש יציים בהודעת הביטול את הפרטים הבאים:
   • שם, ת"ז.
 • מה קורה לאחר ביטול עסקה שנעשתה באינטרנט?
  • אם העסקה בוטלה בשל פגם במוצר או בשל אי-התאמה, עקב אי אספקה של המוצר בזמן או עקב הפרה אחרת מצד המוכר –

המוכר יחזיר לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם.

אם הצרכן קיבל את הנכס / מוצר הוא יעמידו לרשות המוכר במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק.

ביטול שלא בשל פגם או הפרה –

 • המוכר יחזיר לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן.
  • המוכר יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב.
  • המוכר רשאי לגבות דמי ביטול בסך 5% או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
  • אם הצרכן קיבל את הנכס / מוצר הוא יעמידו לרשות המוכר במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק.
  • אם הצרכן מבטל עסקה מתמשכת – הוא ישלם עבור החלק היחסי של השירות שניתן לו.
  • הצרכן יחזיר את המוצר לעוסק, כאשר הוא לא פגום ולא נעשה בו שימוש.
 • העונש על הפרת חוקי הגנת הצרכן במכירות באינטרנט:
  • לפי סעיף 23 לחוק הגנת הצרכן, אי גילוי הפרטים הוא עבירה, שדינה מאסר או קנס.
  • לפי סעיף 31 – אי-השבה של התמורה ששולמה, או אי-ביטול החיוב הן הפרות, ובית המשפט רשאי לפסוק פיצויים לדוגמא בסך של 10,000 ₪ .
  • בנוסף לעבירות הפליליות וההפרות הנזיקיות. יש לרשות הגנת הצרכן סמכות להטיל עיצומים על בתי עסק שהפרו את החוק. העיצומים יכולים להצטבר ולהגיע לעשרות ואף למאות אלפי ₪.
 • לסיום אל תשכחו שיש עוד היבטים משפטיים להתייחס אליהם, ביניהם:
  • זכויות יוצרים וקניין רוחני באתר
  • איסור הטעיה של צרכנים
  • הגבלת אחריות על מוצרים ושירותים

למעשה, לכל אתר מכירות יש ייחוד, ולכן חשוב לנתח את פעילות האתר, ולערוך את המסמכים המשפטיים בהתאם.

משרדי עוסק בדיני אינטרנט, ומלווה יזמים מכל התחומים.

מוזמנים ליצור קשר ולתאם שיחת יעוץ. 0545445429

שיתוף המאמר

עורך דין מוטי כהן

מעניק ייעוץ משפטי שוטף ליזמים, חברות, עסקים, אמנים ויוצרים מכל התחומים, בנושאי קניין רוחני – לרבות חוזי עבודה, חוזים מול לקוחות וספקים, ייעוץ משפטי בנושא אינטרנט (עריכת תקנון, מדיניות פרטיות ותנאי שימוש), רישום סימני מסחר, הגנה על סודות מסחריים ומידע עסקי ועוד.

עוד מאמרים בנושא Uncategorized דיני אינטרנט

זכויות יוצרים ובינה מלאכותית – החלטה תקדימית

מאגר אל תתקשרו אלי – כיצד פונים לקוחות לפי החוק?

דיני אינטרנט – הרצאה לבוני ומעצבי אתרים

דילוג לתוכן