3 מצבים שבהם חשוב במיוחד לערוך ייפוי כוח מתמשך

עו"ד מוטי כהן

09/05/2022

מאמרים חדשים באתר

עריכת ייפוי כוח מתמשך באופן מקוון – בעת המלחמה

תכנון לגיל השלישי

תכנון לגיל השלישי –

רוצה לקבל למייל את המגזין "עניין רוחני"?

שיתוף המאמר

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שמאפשר לאדם (שנקרא באופן רשמי 'הממנה') לקבוע, בעודו הוא בריא וצלול, הוראות והנחיות למקרה שבו לא יהיה כשיר לקבל החלטות.

את ההוראות וההנחיות יוציאו לפועל מיופי הכוח שבחר הממנה. אלו אנשים שעליהם הוא סומך ויודע שיכבדו את רצונותיו כפי שהובעו במסמך.

הטעמים והיתרונות לעריכת ייפוי הכוח הם רבים וברורים – כיבוד הרצון של הממנה, הקלה על ביורוקרטיה מול בנקים ומוסדות שונים, הקלה במתן טיפול רפואי לממנה ועוד.

יחד עם זאת, במקרים מסוימים, אשר יובאו במאמר זה,  קיימת חשיבות רבה במיוחד לעריכת ייפוי הכוח ובסיטואציות אלו ארצה להתמקד.

מצב 1 – כאשר יש סכסוך או ניתוק קשר בין הממנה לבין אחד מבני המשפחה

ייפוי הכוח המתמשך, מאפשר לקבוע מי יהיה, או יהיו מיופי הכוח שידאגו לממנה. עובדה שאתם אולי לא מכירים היא, שבייפוי הכוח ניתן להדיר במפורש אדם אחד, או יותר ובכך לוודא שלא תהיה לו כל השפעה על חייו של הממנה.

מתי אפשרות זו חשובה ומועילה ? למשל במקרים בהם יש סכסוך בין הממנה לבין אחד מבני משפחתו.  

לדוגמא, אחת מלקוחותי ניתקה את הקשר עם בתה בשל סכסוך רב-שנים. לדבריה, בתה לא שומרת איתה על קשר, לא דואגת לה, והאם לא מעוניינת שבאחד מן הימים תוכל הבת לדרוש להיות מעורבת בחייה.

לכן, בייפוי הכוח המתמשך, נרשם כי לאותה בת לא יוכל להימסר כל מידע שנוגע לאם. חשוב להבהיר עוד, כי הבת הודרה מכל אפשרות לקבל החלטות כלשהן שנוגעות לאם.

כדי לבסס את ההדרה של אדם קרוב, חשוב לפרט ולנמק בייפוי הכוח מהן הסיבות שהובילו להדרה? כך הממנה ומשפחתו יצמצמו את הסיכוי שאותו אדם מודר יערער על תוקף ייפוי הכוח.

מדוע חשוב לציין זאת במפורש?

לפי החוק (סעיף 32יח) החל ממועד כניסת ייפוי הכוח לתוקף, זכאים קרובי הממנה לקבל מידע על הפקדת יפוי הכוח, וזאת רק אם הממנה לא הגביל אותם.

לכן ברירת המחדל היא בני משפחה כן יוכלו לקבל מידע, ורק הגבלה מפורשת תשלול זכות זו מהם.

יתרון נוסף ל'הדרה' בייפוי הכוח, טמון בכך שהוא מבליט את רצונו של הממנה בעודו צלול ובר-דעת. כך, ייפוי הכוח יכול לבוא כמקור משפטי נוסף, אשר מביא לידי ביטוי את רצונו של אדם, בנוסף לצוואה, הסכם ממון או כל מסמך אחר.

אם לדוגמא יבוא אדם ויתנגד לצוואה שמדירה אותו, תוכל המשפחה להסתמך על ייפוי הכוח כמקור נוסף שמעיד על היחס כלפי אותו אדם 'מודר'.

מצב מספר 2 – ייפוי כוח מתמשך כאמצעי לניהול והעברה של עסק משפחתי

אחוז גבוה מתוך העסקים הפרטיים הם עסקים משפחתיים. תארו לכם מצב שבו האב הוא בעלי עסק משפחתי, בין אם העסק מאוגד בתור חברה או כעוסק מורשה. חנות למוצרי חשמל, למשל.

אם בעל העסק לא ערך ייפוי כוח מתמשך עם הנחיות רכושיות, ביום שהוא לא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו, העסק עלול להיקלע למצב בעייתי של :

 • אי-וודאות בהיבט הניהולי
 • מגבלות ביורוקרטיות ואחרות על ביצוע פעולות שונות כגון: גישה לבנק, תשלום לספקים
 • מורכבות בגיוס ופיטורי עובדים
 • קושי ברכישת סחורות.
 • קשיים בהתנהלות מול נכסים – התקשרות בחוזי שכירות וכד'.

בנוסף, אם לא הוסדר מראש ובמפורש מי יהיה אחראי על ניהול העסק, הרי שעלולות להתגלע מחלוקות בין בני המשפחה באשר לסמכויות הניהול וכן לדרכי הניהול הראויות. בכך, ייפוי הכוח המתמשך מהווה גם כלי ליצירת וודאות ושלום-בית, ומקנה לבני המשפחה אפשרות לממש את רצונו של הבעלים.

העלאת נושאים אלו מציפה אצל בעלי העסק ומשפחתו רגשות מעורבים מצד אחד, אך מן הצד השני, מאפשרת לו לדאוג לכך שהעסק ינוהל כראות עיניו, ובמובן מסוים להשאיר ממד מסוים של שליטה גם בעתיד. בטווח הארוך הסדרה כזו יכולה דווקא להקנות שקט נפשי בידיעה שנעשתה התייחסות מעמיקה ורצינית לטובת המשפחה ועסקיה.

כיצד ייפוי הכוח המתמשך תורם לניהול עסק משפחתי?

ניתן לפרט הנחיות בנושאים רכושיים אשר רלוונטיים לניהול העסק, למשל:

 • מי ינהל את העסק במקרה בו המנהל אינו כשיר?
 • אם מיופה הכוח לא יהיה מעוניין בניהול, יינתנו הנחיות וייקבע מנגנון לעניין מכירת העסק.
 • קביעת אופן קבלת ההחלטות העסקיות
 • עריכת הנחיות בנוגע להתנהלות עסקית
 • מתן הנחיות בנוגע להעסקת עובדים
 • קביעת הנחיות בנוגע להוצאות מיוחדות
 • נציין כי המצב המשפטי משתנה בין עסק אשר מאוגד כחברה לבין עוסק מורשה.

יש להדגיש כי ייפוי הכוח הינו אמצעי אחד לניהול הנכסים המשפחתיים והעברה בין דורית. כדי להסדיר את מלוא ההיבטים המשפטיים יש לעבוד באופן מוסדר ולערוך לפי העניין בין היתר – צוואה, הסכמי ממון, אמנה משפחתית והסכמי מתנה. מוטב לערוך את כל אלו בליווי מתכנן פיננסי ויועץ מס שיידע לתכנן את המסלול המיטבי והחסכוני ביותר למשפחה.

מצב מספר 3 – כאשר קיימים פערים דתיים או אידיאולוגיים והבדלים בין השקפות עולם בתוך המשפחה

למה הכוונה?

אתן דוגמא מתוך הפרקטיקה,

הגיע אלי לקוח מבוגר, שבינו לבין ביתו היחידה יש פערי השקפת עולם, דעות ואמונות. בתו דתיה מאד, והם אינם רואים עין בעין בנושאים רבים. מצד אחד הוא אוהב אותה ומעוניין שתיקח חלק בהחלטות עליו, אולם הוא רוצה 'לאזן' את השפעתה. לכן, אותו לקוח ביקש לצרף לייפוי הכוח בני משפחה נוספים אשר אורח החיים שלהם דומה יותר לשלו, על מנת שבבוא היום עמדותיהם ילקחו בחשבון ויווצר איזון בין כל מיופי הכוח.

במקרה כזה יש להקפיד כי יקבע מנגנון קבלת החלטות שישקף את רצון הממנה.

הבדלי הדעות וההשקפות יכולים להיות דתיים, אידיאולוגיים (למשל אדם שמטעמים מצפוניים אינו מוכן לגור במקומות מסוימים), שיקולים ערכיים – כגון אדם צמחוני שאינו מוכן שיזינו אותו באוכל מן החי ועוד.

היכן יכולים לבוא לידי ביטוי פערי ההשקפות? בין היתר בפעולות הבאות-

 • בבחירת דיור מוגן
 • בחירת מטפל/ת סיעודי
 • פעילויות פנאי
 • שינוי מקום מגורים
 • החלטה על רופאים וטיפולים רפואיים

תפקידו של עו"ד שעורך את ייפוי הכוח לברר את כל הנושאים הללו ולהציע לאדם מולו את האפשרות המתאימה ביותר עבורו.

מי מפקח על ייפוי הכוח?

בייפוי כוח מתמשך ניתן לקבוע מספר מנגנונים שיתרמו לפיקוח על כך שהוראות הממנה מתקיימות כהוראתן:

 1. מינוי מספר מיופי כוח כך שהחלטות יתקבלו תוך התייעצות ושקיפות
 2. קביעה של אדם חיצוני 'מיודע' שיקבל הודעות על פעולות והחלטות
 3. ניתן לקבוע שמיופי הכוח יהיו כפופים לפיקוח של האפוטרופוס הכללי
 4. לפי החוק קרובי משפחה רשאים לקבל מידע על ייפוי הכוח (כל עוד לא הודרו)
 5. הגבלות חוקיות – פעילות מיופי הכוח מוגבלת ומוגדרת על ידי החוק והנחיות הממנה.
 6. במקרים בהם מתעורר חשש לניצול לרעה או פגיעה בממנה וברכושו ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה.

לסיכום,

 במאמר הצגתי מספר מצבים שבהם כדאי למהר ולערוך ייפוי כוח מתמשך,

אבל, גם אם המצב אצלכם בבית יציב וטוב (וטוב שכך!) ייפוי כוח מתמשך הוא עדיין כלי נוח, יעיל ומשתלם לתכנון וניהול הגיל השלישי. אם אתם או ההורים שלכם בגיל הנכון, אני מזמין אתכם לשיחת יעוץ שבה תוכלו להעלות שאלות ולבקש הבהרות וזאת על מנת להגיע להסדר הנכון ביותר עבורכם.

אין לראות באמור יעוץ משפטי אלא סקירה והכוונה בלבד.

לקריאה אודות שירותים נוספים

שיתוף המאמר

עורך דין מוטי כהן

מעניק ייעוץ משפטי שוטף ליזמים, חברות, עסקים, אמנים ויוצרים מכל התחומים, בנושאי קניין רוחני – לרבות חוזי עבודה, חוזים מול לקוחות וספקים, ייעוץ משפטי בנושא אינטרנט (עריכת תקנון, מדיניות פרטיות ותנאי שימוש), רישום סימני מסחר, הגנה על סודות מסחריים ומידע עסקי ועוד.

עוד מאמרים בנושא צוואות וירושה

עריכת ייפוי כוח מתמשך באופן מקוון – בעת המלחמה

תכנון לגיל השלישי –

מהו ייפוי כוח מתמשך וכיצד עורכים אותו?

דילוג לתוכן