הגנת הפרטיות ואבטחת מידע – במצלמות אבטחה

עו"ד מוטי כהן

26/07/2023

מאמרים חדשים באתר

דוח פיקוח רוחב עמותות

דוח פיקוח רוחב – עמותות ומגזר שלישי

מאגר אל תתקשרו אלי

מאגר אל תתקשרו אלי – כיצד פונים לקוחות לפי החוק?

רוצה לקבל למייל את המגזין "עניין רוחני"?

שיתוף המאמר

מבוא – אבטחת מידע והגנת הפרטיות – מצלמות מעקב ואבטחה

השימוש במצלמות לצורך מעקב ואבטחה נפוץ ביותר. גם במרחב הציבורי וגם בעסקים ובארגונים.

ככל שמצלמות אוספות מידע שמאפשר לזהות אדם, או מסייע לזהות אדם, הרי שהמידע שנאגר נחשב "מאגר מידע" לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981, ויחולו עליו הוראות החוק.

דוגמאות למערכות אשר נחשבות מאגר מידע:

 • מערכות שמזהות לוחיות זיהוי רכב – ומאפשרות לאתר בקלות את בעליהן על ידי הצלבת מידע.
 • מערכות שניזונות גם ממידע ממאגרים נוספים, שמאפשרות להצליב מידע משני מקורות ולזהות אנשים.
 • מערכות שמזהות פנים
 • מערכות שמאפשרות  ניתוח ושליפת מידע ויזואלית (זיהוי חפצים..)

מערכות צילום והקלטה אוגרות מידע ומאפשרות לשלוף מידע לפי פרמטרים שונים (לדוגמא חתך זמן ומיקום).

למערכות צילום מסוימות יש אף יכולות מתקדמות לזיהוי אוטומטי – פענוח לוחיות רישוי, זיהוי פנים, זיהוי פריטים וכו'.

יכולות אלו מאפשרות לאגור ולנתח מידע שיש לו ערך רב ופוטנציאל פגיעה גדול בפרטיות של אנשים.

לעיתים, הצבת מצלמה במקום מסוים, אף תגלה מידע אישי רגיש אודות המצולם – כך למשל מצלמה אשר ממוקמת בקליניקה רפואית, מצלמה אשר ממוקמת בפתח בית כנסת, או בפתח של בית מפלגה פוליטית וכד'.

כאשר מוצבת מצלמה במרחב הציבורי יש ליידע בכך את האנשים שעשויים להיקלט בה, כך שיוכלו להימנע מהצילום.

הנחית הרשם- הגנת הפרטיות ואבטחת מידע – מצלמות מעקב:

 1. קבלת החלטה על הצבת מצלמות אבטחה – הצבת מצלמה תהיה לתכלית ראויה ומידתיות. לאחר בחינה ושיקול דעת.
 2. פגיעה בזכויות המצולמים? יש לשקול מה תהיינה ההשלכות של השימוש על זכויות המצולמים.
 3. שימוש במצלמה לתכלית מוגדרת בלבד – להגדיר באופן חד ולא להשתמש למטרות אחרות. התכלית צריכה להיות ראויה.
 4. מידתיות השימוש לשם השגת המטרה הראויה– האם המצלמות הן האמצעי המתאים להשגת המטרה? האם ניתן להשיג את המטרה באופן פחות פוגעני? האם התועלת שבהצבת המצלמה רב על הנזק?
 5. האם המצלמה מתעדת קטינים – זהירות יתרה בהצבת מצלמות בשטחים בהם נמצאים קטינים (מתנסים, מוסדות חינוך..)
 6. הצבת מצלמה בשטח ציבורי –במקרים אלו ראוי לקיים שימוע ציבורי ולידע את הציבור.
 7. תכנון לפרטיות בהצבת מצלמות – ככלל אצבע, יש להציב את המצלמות באופן כזה שתישמר פרטיות המצולמים, והפגיעה תהיה מינימאלית. זאת על ידי בחירת מיקום נכון למצלמה, בחירת טווח הכיסוי שלה ופונקציונאליות. יש לכסות רק שטחים רלוונטיים, אם אפשר אז לערפל חלקים לא נחוצים בטווח הצילום. מוצע להציב מספר מינימאלי של מצלמות. לצלם רק בזמנים נחוצים. אם אפשר, לצלם ברזולוציה שלא תגלה פנים.
 8. מצלמות "חכמות" או בעלות יכולות ניתוח – אם המצלמות יודעות לנתח מידע ולהסיק ממנו מידע אישי נוסף אז צריך לנקוט במשנה זהירות.
 9. יש ליידע את הציבור המצולם – למשל על ידי הצבת שלטים ברורים. בכניסה למקום ובכניסה לאזור המצולם. קיימים תנאים מוגדרים לאופן שבו השלט צריך להיות ערוך.
 10. פרסום לפי דרישות הגילוי והשקיפות בסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות – רצוי לפרסם באתר האינטרנט היכן מוצבות מצלמות.
 11. שמירת הצילומים ומחיקתם – כדי לעמוד בדרישות החוק ולצמצם סיכונים מיותרים – יש למחוק הצילומים לאחר שאינם נחוצים עוד. אגירת צילומים לטווח זמן נחוץ בלבד.
 12. זכויות המצולמים – יש לאפשר זכות עיון למצולם לפי סעיף 13 לחוק. (בסייגים המפורטים בהנחיה)
 13. אבטחת מידע – יש לעמוד בהוראות אבטחת מידע לפי התקנות – בין היתר קיום הגנה פיזית , קביעת נהלים, קביעת מורשי גישה, הדרכת עובדים, החתמה על סודיות.
 14. התקשרות עם ספקים – זהירות יתרה כאשר נעזרים במיקור חוץ- להחתים על חוזה לפי התקנות
 15. הגבלת השימוש במידע – אין לעשות שימוש, אולהעביר או לגלות לגורמים שאינם קשורים, וכן אין לעשות שימוש למטרות אחרות מלבד אלו שלמענן נאגר המידע. 

צ'ק ליסט מוצע – לקיום הוראות ההנחיה שימוש במצלמות מעקב:

 1. קבלת ההחלטה על הצבת המצלמות – האם נערכה בחינה מקיפה? הגדרת תכליות, בחינת מקרים מיוחדים כמו צילום קטינים.
 2. אופן הפעלת המצלמות – מיקום ההצבה, טווח הצילום, מידתיות השימוש, הגדרת איכות הצילום. האם המצלמות בעלות יכולות מיוחדות שדורשות תשומת לב ייחודית?
 3. יידוע הציבור – האם הוצב שלט שעומד בדרישות? האם פורסם מידע רלוונטי באתר?
 4. שמירת המידע ומחיקתו – האם יש הצדקה לשמירה של המידע? משך הזמן של השמירה, תכנון לפרטיות.
 5. זכויות העיון של המצולמים – יש להגדיר נוהל לפי הדין ולפעול לאורו.
 6. אבטחת מידע של המאגר – האם הוראות החוק והתקנות מיושמות?
  1. הגנה פיזית וטכנולוגית על המאגר
  1. נהלים ברורים
  1. הרשאות גישה וסיסמאות
  1. הדרכת כוח אדם
  1. הסכמי סודיות
  1. היעזרות בספקים
  1. ניטור ובקרה
 7. שימוש במידע למטרות המוגדרות בלבד – לא להעביר לאחר ו/או לגלות. לא לעשות שימוש למטרות שאינן הוגדרו מראש.

סיכום

ככל והחלטתם להציב מצלמות מעקב ואבטחה, יש לעשות זאת בהתאם לדין. מומלץ להיוועץ עוד בטרם הצבת המצלמות, שכן יש להגדיר את מטרות ותכלית המצלמות, ובהתאם לכך לבחור את המיקומים, ליידע את הציבור לפי צורך, להציב שילוט ועוד.

משרדי מייעץ בנושא אבטחת מידע והגנת הפרטיות. הנכם מוזמנים ליצור קשר ולתאם ייעוץ בהתאם לצרכי העסק או הארגון.

המאמר מובא לצרכי העשרה וסקירה ואיןלראותו כיעוץ משפטי

לעיון בהנחית רשם מאגרי מידע מספר 4/2012

לעיון בהנחית רשם מאגרי מידע בעניין מצלמות במקום העבודה

Photo by Miłosz Klinowski on Unsplash

שיתוף המאמר

עורך דין מוטי כהן

מעניק ייעוץ משפטי שוטף ליזמים, חברות, עסקים, אמנים ויוצרים מכל התחומים, בנושאי קניין רוחני – לרבות חוזי עבודה, חוזים מול לקוחות וספקים, ייעוץ משפטי בנושא אינטרנט (עריכת תקנון, מדיניות פרטיות ותנאי שימוש), רישום סימני מסחר, הגנה על סודות מסחריים ומידע עסקי ועוד.

עוד מאמרים בנושא Uncategorized פרטיות ואבטחת מידע

דוח פיקוח רוחב – עמותות ומגזר שלישי

מאגר אל תתקשרו אלי – כיצד פונים לקוחות לפי החוק?

הגנת הפרטיות ואבטחת מידע – לעמותות

דילוג לתוכן